Đội ngũ CVR

CVR – Công ty TNHH Cát Việt Rồng là nhà cung cấp dịch vụ BĐS chuyên nghiệp hoạt động ở

Gặp đội ngũ CVR

Peter Frieske

Managing Director

CHI TIẾT

Austin Weyers

Deputy Director

CHI TIẾT

Angie VanElsacker

Creative Director

e-mail:[email protected]

Văn phòng:0236 365 1839

CHI TIẾT

Amy VanElsacker

Marketing Director

e-mail:[email protected]

Văn phòng:0236 365 1839

Mobile: +84342447149

CHI TIẾT

Hieu Nguyen

Sales Director

CHI TIẾT

Trang Kieu

Leasing Director

CHI TIẾT

Huong Vo

Sales Manager

CHI TIẾT

Huy Hoang

Leasing Agent

CHI TIẾT

Dung Nguyen

Senior Sales Agent

CHI TIẾT

Hoa Ngo

Executive Accountant

e-mail:[email protected]

Văn phòng:0236 365 1839

CHI TIẾT

Ha Nguyen

Executive Secretary

e-mail:[email protected]

Văn phòng:0236 365 1839

Mobile: 0905497221

CHI TIẾT

Quyen Bui

Marketing Manager

CHI TIẾT

Trang Le

Commercial Real Estate Manager

e-mail:[email protected]

Văn phòng:0236 365 1839

Mobile: +84(0)912690073

CHI TIẾT

Uyen Le

Leasing Agent

CHI TIẾT

Hoa Thanh

Real Estate Agent

CHI TIẾT

Chúng tôi đang tìm kiếm nhân viên môi giới BĐS

Tham gia đội chúng tôi ngay hôm nay!