Đội ngũ CVR

CVR – Công ty TNHH Cát Việt Rồng là nhà cung cấp dịch vụ BĐS chuyên nghiệp hoạt động ở

Meet our team:

Peter Frieske

Managing Director

DETAILS

Austin Weyers

Deputy Director

DETAILS

Angie VanElsacker

Creative Director

DETAILS

Amy VanElsacker

Marketing Director

DETAILS

Hieu Nguyen

Sales Director

DETAILS

Trang Kieu

Leasing Director

DETAILS

Huong Vo

Sales Manager

DETAILS

Huy Hoang

Leasing Manager

DETAILS

Dung Nguyen

Senior Sales Agent

DETAILS

Hoa Ngo

Executive Accountant

DETAILS

Ha Nguyen

Executive Secretary

DETAILS

Quyen Bui

Marketing Manager

DETAILS

Trang Le

Commercial Real Estate Manager

DETAILS

Uyen Le

Leasing Agent

DETAILS

Hai Nguyen

Leasing Agent

DETAILS

We are looking for a real estate agent

Join our team today!