Đội ngũ CVR

CVR – Công ty TNHH Cát Việt Rồng là nhà cung cấp dịch vụ BĐS chuyên nghiệp hoạt động ở

Gặp đội ngũ CVR

Austin Weyers

Deputy Director

CHI TIẾT

Angie VanElsacker

Creative Director

CHI TIẾT

Amy VanElsacker

Marketing Director

CHI TIẾT

Hieu Nguyen

Sales Director

CHI TIẾT

Trang Kieu

Leasing Director

CHI TIẾT

Viet Quach

Director of Commercial Real Estate

e-mail:viet.quach@cvr.com.vn

Văn phòng:0236 365 1839

Mobile: +84908868886

CHI TIẾT

Huong Vo

Sales Manager

CHI TIẾT

Huy Hoang

Leasing Agent

CHI TIẾT

Dung Nguyen

Senior Sales Agent

CHI TIẾT

Hoa Ngo

Executive Accountant

e-mail:hoa.ngo@cvr.com.vn

Văn phòng:0236 365 1839

CHI TIẾT

Ha Nguyen

Executive Secretary

e-mail:ha.nguyen@cvr.com.vn

Văn phòng:0236 365 1839

Mobile: 0905497221

CHI TIẾT

Quyen Bui

Marketing Manager

CHI TIẾT

Trang Le

Commercial Real Estate Manager

CHI TIẾT

Chúng tôi đang tìm kiếm nhân viên môi giới BĐS

Tham gia đội chúng tôi ngay hôm nay!