Khu Công nghiệp Hòa Khánh mở rộng

Có sẵn đất cho Thuê

Khu Công nghiệp Liên Chiểu – Đà Nẵng

Có sẵn Đất cho Thuê